Luottamushenkilöt

Tarmo Hirvelä

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen 2.vpj. jätelautakunnan pj., Pohjois-Pohjanmaan liiton jäsenkuntien edustajainkokousedustaja / Ylivieska

Tanja Laakkonen

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen, hyvinvointilautakunnan jäsen, teknisten palveluiden lautakunnan jäsen, sivistyslautakunnan varajäsen, rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen, Kallion yhtymäkokousedustajan varahenkilö / Ylivieska

Maria Sorvisto

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginvaltuuston 3.vpj, sivistyslautakunnan jäsen, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan varajäsen / Ylivieska

Arto Marjamaa

Kaupunginvaltuutettu, teknisten palveluiden lautakunnan vpj. / Ylivieska

Teemu Mattila

Kaupunginvaltuutettu, hyvinvointilautakunnan jäsen, kiinteistötoimitusten uskottu mies / Ylivieska

Sami Sorvisto

Kaupunginvaltuutettu Teknisen lautakunnan varajäsen

Auli Mustikkamaa

Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan pj., teknisten palveluiden lautakunnan varajäsen / Ylivieska

Sami Lepistö

1. varavaltuutettu, tarkastuslautakunnan varajäsen / Ylivieska

Kimmo Pylväs

2. varavaltuutettu, suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vpj., jätelautakunnan varajäsen / Ylivieska

Teppo Miettunen

3. varavaltuutettu, hyvinvointilautakunnan varajäsen / Ylivieska

Ville Visuri

4. varavaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen / Ylivieska

Atte Pylväs

6. varavaltuutettu, kansalaisopiston johtokunnan jäsen / Ylivieska

Pauli Puroila

Sivistyslautakunnan varajäsen / Ylivieska Varavaltuutettu

Seppo Sankilampi

Käräjäoikeuden lautamies / Ylivieska

Tuomo Marin

Kallion yhtymäkokousedustaja / Ylivieska

Tuomo Hirvi

Musiikkiopiston johtokunnan jäsen / Ylivieska

Muut luottamushenkilöt