Tunne- ja vuorovaikutustaidot osaksi opetussuunnitelmaa

Laakavuoren ala-asteen koulussa Mellunmäessä lapsille opetetaan systemaattisesti tunne- ja vuorovaikutustaitoja. TVV-tunnit ovat olleet kaikilla koulun 1.–6.-luokkalaisilla oppilailla viikoittaisena oppituntina lukujärjestyksessä elokuusta 2019 lähtien. Kaksi vuotta kestävän pilotin vaikutuksia on nyt mahdollista arvioida. Kokemukset 250 oppilaan koulussa ovat olleet erinomaisia. Lasten keskittyminen ja yhdessä viihtyminen paranivat vuoden aikana merkittävästi. Myös kiusaaminen on vähentynyt.

 

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden kykyä toimia toisten ja itsensä kanssa. Taidot ovat perusedellytys sosiaalisille suhteille. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen tukee lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia ja luottamusta omaan osaamiseen, sekä vaikuttaa koulumotivaatioon ja parantaa oppimistuloksia. Taitoja opettamalla voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja mielenterveysongelmia sekä turvata kasvua aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Ylivieskan perusopetuksen opetussuunnitelmaan sisällytetään tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiaine erillisenä viikoittaisena oppituntina.

 

Ylivieskassa 17.5.2021

Perussuomalainen valtuustoryhmä

Piditkö lukemastasi? Jaa sisältö sosiaalisessa mediassa